Turkish Foreign Minister: “From Libya to Turkey the will of the people has revived a sense of common destiny. This is now our region.”

“The wave of revolutions in the Arab world was spontaneous. But it also had to happen. They were necessary in order to restore the natural flow of history. In our region – west Asia and the south Mediterranean – there were two abnormalities in the last century: first, colonialism in the 1930s, 40s and 50s that divided the region into colonial entities, and severed the natural links between peoples and communities. For example, Syria was a French colony and Iraq a British one, so the historical and economic links between Damascus and Baghdad were cut.

The second abnormality was the cold war, which added a further division: countries that had lived together for centuries became enemies, like Turkey and Syria. We were in Nato; Syria was pro-Soviet. Our border became not a border between two nation states, but the border between two blocs. Yemen was likewise divided.

Now it is time to naturalise the flow of history. I see all these revolutions as a delayed process that should have happened in the late 80s and 90s as in eastern Europe. It did not because some argued that Arab societies didn’t deserve democracy, and needed authoritarian regimes to preserve the status quo and prevent Islamist radicalism. Some countries and leaders who were proud of their own democracy, insisted that democracy in the Middle East would threaten security in our region.

Now we are saying all together: no. An ordinary Turk, an ordinary Arab, an ordinary Tunisian can change history. We believe that democracy is good, and that our people deserve it. This is a natural flow of history. Everybody must respect this will of the people.

If we fail to understand that there is a need to reconnect societies, communities, tribes and ethnicities in our region, we will lose the momentum of history. Our future is our sense of common destiny. All of us in the region have a common destiny.

Now, if this transformation is a natural flow of the history, then how should we respond? First, we need an emergency plan to save people’s lives, to prevent disaster. Second, we need to normalise life. And finally, we need to reconstruct and restore the political systems in our region, just as we would rebuild our houses after a tsunami.

But in order to undertake that restoration, we need a plan, a vision. And we need the self-confidence to do it – the self-confidence to say: this region is ours, and we will be the rebuilders of it. But for all this to happen, we must be clear about the basic principles that we have to follow.

First, we need to trust the masses in our region, who want respect and dignity. This is the critical concept today: dignity. For decades we have been insulted. For decades we have been humiliated. Now we want dignity. That is what the young people in Tahrir Square demanded. After listening to them, I became much more optimistic for the future. That generation is the future of Egypt. They know what they want. This is a new momentum in our region, and it should be respected.

The second principle is that change and transformation are a necessity, not a choice. If history flows and you try to resist it, you will lose. No leader, however charismatic, can stop the flow of history. Now it is time for change. Nobody should cling to the old cold war logic. Nobody should argue that only a particular regime or person can guarantee a country’s stability. The only guarantee of stability is the people.

Third, this change must be peaceful – security and freedom are not alternatives; we need both. In this region we are fed up with civil wars, and tension. All of us have to act wisely without creating violence or civil strife between brothers and sisters. We have to make this change possible with the same spirit of common destiny.

Fourth, we need transparency, accountability, human rights and the rule of law, and to protect our social and state institutions. Revolution does not mean destruction. The Egyptian case is a good example: the army acted very wisely not to confront the people. But if there is no clear separation between the military and civilian roles of the political institutions, you may face problems. I am impressed by Field Marshal Tantawi’s decision to deliver power to the civilian authority as soon as possible.

Finally, the territorial integrity of our countries and the region must be protected. The legal status and territorial integrity of states including Libya and Yemen should be protected. During colonialism and cold war we had enough divisions, enough separations.

This process must be led by the people of each country, but there should be regional ownership. This is our region. Intellectuals, opinion-makers, politicians of this region should come together more frequently in order to decide what should happen in our region in the future. We are linked to each other for centuries to come.

Whatever happens in Egypt, in Libya, in Yemen, in Iraq or in Lebanon affects us all. Therefore we should show solidarity with the people of these countries. There should be more regional forums, for politicians and leaders, for intellectuals, for the media.

Usually the “Middle East” – an orientalist term – is regarded as synonymous with tensions, conflicts and underdevelopment. But our region has been the centre of civilisation for millennia, leading to strong traditions of political order in which multicultural environments flourish. In addition to this civilisational and political heritage, we have sufficient economic resources today to make our region a global centre of gravity.

Now it is time to make historic reassessments in order to transform our region into one of stability, freedom, prosperity, cultural revival and co-existence. In this new regional order there should be less violence and fewer barriers between countries, societies and sects. But there should be more economic interdependency, more political dialogue and more cultural interaction.

Today the search for a new global order is under way. After the international financial crisis, we need to develop an economic order based on justice, and a social order based on respect and dignity. And this region – our region – can contribute to the formation of this emerging new order: a global, political, economic and cultural new order.

Our responsibility is to open the way for this new generation, and to build a new region over the coming decade that will be specified by the will of its people.”

Ahmet Davutoğlu

Guardian.co.uk / 15.3.2011

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Guardian’daki yazısında Arap dünyasındaki halk hareketlerini yorumladı ve ‘Hakarete maruz kaldık ve aşağılandık. Ama sonunda tarih bize itibarımızı iade ediyor’ dedi.

“Şimdi artık tarihi doğal akışına bırakmanın zamanı. Arap dünyasındaki devrimleri Doğu Avrupa’da olduğu gibi 1980’lerde doksanlarda yaşanması gereken gecikmiş süreçler olarak görüyorum. Gecikti çünkü, bazıları Arap toplumlarının demokrasiye layık olmadıklarını, statükoyu korumak ve radikal İslamcılığı önlemek için onların otoriter rejimlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Kendi demokrasileriyle gurur duyan bazı ülkeler ve liderler, Orta Doğu’da demokrasinin bölgede güvenliğe tehdit oluşturacağında ısrar ettiler.

 “Ama şimdi hep birlikte hayır diyoruz. Sıradan bir Türk, sıradan bir Arap ve sıradan bir Tunuslu tarihi değiştirebilir. Demokrasinin iyi birşey olduğuna ve halkın bunu hakettiğine inanıyoruz. Tarihin doğal akışı budur. Herkes halkın bu iradesine saygılı olmalı.” 

“Toplumların, aşiretlerin, farklı etkin grupların yeniden birbirleriyle bağ kurması gerektiğini anlayamazsak, tarihsel ivmeyi kaçıracağız. Bölgenin kaderi ortaktır. ”

Davutoğlu yazısında bundan sonraki aşamada yapılması gerekenler konusunda ise şunları söylüyor: 

“Öncelikle insanların hayatlarını kurtaracak, felaketi önleyecek acil durum planlarımız olmalı. İkincisi hayatı normale döndürmeliyiz. Üçüncüsü de tsunamiden sonra evlerimizi yeniden yaptığımız gibi siyasi sistemleri yeniden yapılandırmalı ve tesis etmeliyiz. Ama bunun için bir vizyona ve özgüvene ihtiyacımız var. Bu özgüven de şu demek: Bu bölge bizim ve yeniden inşa edecek olan bizleriz. Bunun için de izlenecek temel ilkelere açıklık getirmeliyiz. Bölgemizde saygı ve itibar isteyen kitlelere güvenmeliyiz. Onlarca yıl boyunca hakarete uğradık. Onlarca yıl aşağılandık. Tahrir meydanındaki gençlerin dile getrirdiği gibi itibarımızı istiyoruz.

“İkinci ilke, değişim ve dönüşümün bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu kabul etmektir. Üçüncüsü bu değişim barışçıl yollarla gerçekleşmeli. Güvenlik ve özgürlük birbirlerinin alternatifi değildir. İkisine birden ihtiyacımız var. Dördüncü ilke, şeffaflık, hesap verebilirlik, insan hakları, hukukun üstünlüğü son olarak da bölgemizde ülkelerimizin toprak bütünlüğünün güvence altına alınmasıdır.” 

“Oryantalist bir kavram olan Orta Doğu’nun adı şimdiye kadar hep gerilim, çatışma ve az gelişmişlikle özdeşleşti. Ama bizim bölgemiz binlerce yıl boyunca, medeniyetin merkezi oldu. Bu medeniyet ve siyasi kültür mirasımıza ek olarak, bölgemizi küresel çekim merkezine dönüştürecek ekonomik kaynaklarımız da var.”

Hürriyet / 17.3.2011

Ottomans in TV Series

More info: http://www.muhtesemyuzyil.tv