Çin ve Atatürk

Çin eğitim sisteminde, 2. sınıf öğrencilerinin tarih kitaplarında Atatürk ve inkılapları işlenirken, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitaplarından Atatürk’ü kaldırması.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Atatürk Karşıtı Faaliyetleri-6

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle, ‘Atatürk Köşesi’nin özel öğretim kurumlarının yönetim bölümünde bulunması zorunluluğu ortadan kalktı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Resmi Gazete’de yürürlüğe girdiğini, ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle, ‘Atatürk Köşesi’nin özel öğretim kurumlarının yönetim bölümünde bulunması zorunluluğu ortadan kaldırıldığını hatırlatarak, “Bu durum eğitim camiasında infiale yol açmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hangi gerekçeyle böyle bir karar aldığını anlamak mümkün değildir” dedi. Koncuk, yönetmeliğin iptali için dava açacaklarını bildirdi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Koncuk yaptığı yazılı açıklamada, “Atatürk, Türk gençliğine büyük değer atfettiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni gençlere emanet etmiştir. Bu nedenle Atamızı ve O’nun kurduğu cumhuriyeti en doğru şekilde anlatmak biz eğitimcilerin en büyük görevidir. Çocuklarımıza Atatürk, vatan, millet, bayrak sevgisi aşılamalı, bağımsızlık bilinci kazandırmalı, ilkelerimize sahip çıkmanın önemini vurgulamalıyız. Zira Atamızın mirasını koruyan, yurdunu seven, bayrağına sahip çıkan, tarihini iyi özümseyen bireyler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğine yön verecek ve cumhuriyetimizin bekçisi olacaktır. Bu aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel hedeflerinden biri olarak görülmelidir” dedi. Atatürk’ü anlamak için onu iyi tanımak gerektiğini belirten Koncuk, “İstiklal Marşı töreni, Andımızın okunması, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Atatürk köşesi okullarda olmazsa olmazlarımızdır. Bunlardan herhangi birinin eksikliği kaosu da beraberinde getirecektir. Atatürk köşesi, Atamızın fikir ve düşüncelerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Buna karşın eğitim kurumlarında Atatürk köşesinin bulunması zorunluluğunun ortadan kaldırılması, Atatürk köşesinden rahatsızlık duyulduğu anlamına mı gelmektedir? Oysa cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kılavuz edinen ve yeni nesilleri bu doğrultuda yetiştiren biz eğitimciler, Atatürk köşesinin tüm eğitim kurumlarında zorunlu yer alması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Koncuk, yönetmelikte değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunarak, sendikanın yönetmeliğin iptali için dava açacağını belirtti.

Haberler.com / 10.3.2008

Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk-5

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Batı Trakya’da ilköğretim okullarında eğitim gören Türk öğrenciler için Türkiye’de okutulan tüm ilköğretim ders kitaplarını uyarlama çalışması yapıyor. Söz konusu çalışmalarda sona gelinirken Türkiye’de okutulan kitapların uyarlanması sırasında kitapların içeriğinin boşaltıldığı ortaya çıktı.

Eğitim-İş Ankara Şubesi’nin uyarlama çalışmalarını yürüten alan uzmanları ve birim yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde TTK’nin adeta kendi kitaplarını sansürlediği belirlendi. Uyarlama çalışmalarında kitaplardaki Türkiye coğrafyası ile ilgili şehir adları, belirgin fotoğrafların çıkarıldığı, fıkralar dahil Türk kültürüyle ilgili unsurlara yer verilmediği, Atatürk ile ilgili görseller ve metinlerin çıkarıldığı tespit edildi.

Uyarlama çalışmasının herhangi bir yazılı kritere göre yapılmadığı, TTK’nin sözlü talimatı üzerine çalışmanın yürütüldüğü belirlenirken ders kitaplarının uyarlama çalışmasında ders kitaplarının yazarlarının bu işlemden haberdar olmadığı kaydedildi.

Batı Trakya’da okutulacak ders kitaplarından Türkiye’yi çağrıştıran her unsurun çıkarılması TTK içinde alan uzmanları arasında da rahatsızlık yarattı.

Türkiye’deki ilköğretim okullarında okutulan ders kitaplarının içeriğinin boşaltılmasından kitapların yazarlarının da haberinin olmaması ve uyarlamanın herhangi bir yazılı kritere göre yapılmaması dikkat çekerken Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Toraman, kitapların içeriğinin boşaltıldığını doğruladı.

Cumhuriyet / 29.6.2010

Milli Eğitim Bakanlığı ve Atatürk-4

Milli Eğitim Bakanlığı’nın önündeki “Başöğretmen Atatürk Anıtı” yıkılmaya terk edildi. MEB’in Kızılay Güven Park yanındaki yerleşkesinin Atatürk Bulvarı’na bakan bahçesini, bitişiğindeki metro inşaatı alanından ayıran dikenli teller, Başöğretmen Atatürk Anıtı’nı inşaat sahası içerisine terk etmiş durumda. Anıt, bakımsızlıktan yıkılmak üzere. İnşaat sahasındaki şantiye görevlisine, “Atatürk anıtını yıkacak mısınız?” diye sorduğumda, “Zaten yıkılmak üzere görmüyor musunuz?“ dedi.

Kurtul Altuğ

Aydınlık Gazete / 4.8.2012

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Atatürk Karşıtı Faaliyetleri-3

Denizli Eğitim-İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim okulu öğretmenlerine dağıtılan bazı kılavuz kitaplarda Atatürk fotoğrafı, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı’nın olmamasına tepki gösterdi.

Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, Talim Terbiye Kurulu’nun kitaplara nasıl onay verdiğini, kasıtlı olarak yapıldığını düşündükleri söz konusu hatanın nedeninin açıklamasını istediklerini söyledi. Aydoğan, yaptıkları incelemede öğretmenlere dağıtılan ilköğretim 6’ncı sınıf Türkçe, ilköğretim 4’üncü sınıf Fen ve Teknoloji, Matematik ve Türkçe öğretmen kılavuz kitaplarında Atatürk fotoğrafı, Gençliğe Hitabe ile İstiklal Marşı’nın yer almadığını açıkladı.

Başka kitaplarda Atatürk’ün fotoğrafı ile Gençliğe Hitabe’nin ve İstiklal Marşı’nın bulunduğu belirten Aydoğan, Talim Terbiye Kurulu’nun bu kitaplara nasıl izin verdiğini merak ettiklerini söyledi. Aydoğan şöyle konuştu: “Bakanlık söz konusu kitapları toplatmalıdır. Biz bu ülkenin değerleriyle oynanmasını istemiyoruz. Milli Eğitim’in başka derdi yok mu da ulusal değerlerimizle mücadele ediliyor? Bununla ilgili hukuki girişimlerimizi başlatacağız.”

Milli Eğitim yetkilileri iddiayla ilgili inceleme yapılacağını belirtti.

Hürriyeteğitim.com / 20.09.2011

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Atatürk Karşıtı Faaliyetleri-2

Bakanlık yeni yönetmelikle tam 9 tane yönetmeliği yürürlükten kaldırarak mevzuatta sadeleştirme yaptı. Yürürlükten kaldırılanlar arasında yer alan 2011 tarihli Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği’nde “okulun amacı” başlığı altında, “Millî Eğitim Temel Yasası’nda belirtilen Türk millî eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencileri, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek ve ilgi, yetenek ve başarılarına göre hayata, iş alanlarına, üst öğretime ve mesleğe hazırlamaktır” ifadeleri sadeleştirme adı altında yeni yönetmelikten çıkarıldı.

Eski yönetmeliğe göre özel okullarda oluşturulacak Atatürk Köşesi’ne “Atatürk’ün büstü veya maskı, fotoğrafı, Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, madalyon, gravür, fotoğraf, Atatürk’ün eğitimle ilgili sözleri ile kitap, tablo ve levhalar”ın yerleştirilmesi zorunluluğu bulunuyordu. Yeni yönetmeliğe göre özel öğretim kurumlarının böyle bir Atatürk Köşesi oluşturma zorunluluğu ortadan kalktı. Eski yönetmelikteki ayrıntılı düzenlemenin yerine sadece “Kurumların girişinde temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur” hükmü konuldu.

Yeni yönetmelikle özel okullarının adlarının Türkçe olması zorunluluğu da kaldırıldı. Eski yönetmelikte okulların adları ile ilgili olarak “Özel öğretim kurumlarına verilecek adların, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine aykırı düşmemesi ve Türkçe olması şartıyla kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıması gerekir” hükmünden Türkçe olması şartı çıkarıldı.

Cumhuriyet / 20.3.2012

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Atatürk Karşıtı Faaliyetleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ile Talim Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığı Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.Yeni düzenlemede, ders kitaplarının taşıması gereken nitelikler değiştirildi. Artık ders kitapları hazırlanırken, “Atatürk ilke ve inkılaplarına; laik, sosyal, hukuk devletine uygun olma” kriteri aranmayacak.

Yönetmelikte ders kitaplarının hangi usullere göre hazırlanacağına ilişkin hükümden, “Ders kitapları, ‘Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek’ hükmüne ve Türk milli eğitiminin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanır” ifadesi çıkarıldı.

Ayrıca yönetmelikte “ders kitaplarının nitelikleri” bölümünden, “Öğretim programlarında belirtilen Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili kazanımları içerir” ifadesi de çıkarıldı.

Yeni yönetmelikle ders kitaplarının arka sayfalarında yer alan haritalara da ayar geldi. Türkçe, Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı kitaplarındaki “Türkiye haritaları” ile Türkçe, Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı kitaplarından, “Türk dünyası haritaları” kaldırıldı.

Hürriyet / 13.9.2012